Som representant for hovudutval for omsorg (HOM) i eldrerådet vart valt:

  • Bjørn Brekke
    Vara: Johnny Langvatn

Som representant for alderspensjonistane vart valt:

  • Reidar Bøe
    Vara: Egil Sandnes

Reidar Bøe vart valt som leiar i møte i eldrerådet 12.11.2015, sak 4/15.