Som representant for hovudutval for omsorg (HOM) i råd for menneske med nedsett funskjonsevne vart valt:

  • Anne Mette Dahl-Andreassen (leiar)
    Vara: Johnny Langvatn

Som representant for menneske med nedsett funskjonsevne vart valt:

  • Maike Norman Bøe
  • Leif Bjarte Andersen
     
  • Vara: Bjørn Ove Bremnes