Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planar og prosjekt

Her finn du informasjon om kommunen sine ulike planar. Dette inneber alt frå kommuneplan til reguleringsplan. I tillegg finn du også informasjon om planar som er på høyring samt pågåande prosjekt.

Planstrategien syner kva planar kommunestyret vil utarbeide i denne valperioden

Kommunen sitt plansystem gjev oversikt i dei ulike planane og samanhengen mellom dei.

Nyheiter
Gulen kommune har oppdatert denne sida for å informere deg om nye utviklingar i forhold til planarbeid.

Generell om planar
Her finn du generelle opplysningar om interkommunalplan, kommuneplan, kommunedelplan, reguleringsplan og bygningsplan.

Kommuneplan
Kommuneplanen er kommunen sin overordna plan og vert vedteken av kommunestyret. Planen inneheld ein samfunnsdel og en arealdel.

Kommunedelplanar
Ein kommunedelplan er, som ein kommuneplan, ein overordna plan, men med meir detaljert utdjuping for eit geografisk område eller eit bestemt tema.

Reguleringsplanar
Reguleringsplanar er detaljert arealplanar for eit avgrensa område.

Temaplanar/sektorplanar
Med utgangspunkt i kommuneplanen, vert det utarbeidd planar innan ulike tema og verksemdsområde.

Budsjett og økonomiplan

Årsrekneskap

Årsmelding

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk German