Stiftelsen Norsk Kulturarv (SNK) har sida 1998 avvikla 12 «Ta eit tak»-aksjonar, og på den måten fordelt rundt 25,6 millioner kroner til 2 870 prosjekt landet over. Dette er gjort mogleg fortrinnsvis gjennom tildelingar frå Stiftelsen UNI.
Til neste års aksjon søkte SNK om 6,5 millioner kroner, og i sitt styremøte 18. oktober 2018 beslutta Stiftelsen UNI å innvilge heile det omsøkte beløpet til føremålet.

Klikk her for å lese meir om pressemeldinga frå Norsk Kulturarv