SOKNEPREST:    
Sjå www.gulen.kyrkja.no for informasjon..    
     
 

 

KYRKJEVERJE:  
Trude Brosvik Eivindvikvegen 1119
5966 Eivindvik
 
Telefon 57 78 20 90 (privat 913 14 389)
E-post trude.brosvik@gulen.kommune.no

 

Sekretær:  
Margrethe Skåden Eivindvikvegen 1119
5966 Eivindvik
 
Telefon 57 78 20 93  
E-post post@gulen.kyrkja.no
 

 

ORGANIST:    

Peter Tiborc Jobbagy

Eivindvikvegen 1119
5966 Eivindvik
 
Telefon 57 78 20 92  

 

Leiar i Gulen kyrkjelege fellesråd:  
Liv Brekken Klikk her for meir informasjon...