Renovasjonsgebyr

NGIR har frå 01.01.2014 overtatt fakturering av renovasjonsgebyr.
Klikk her for ein oversikt over renovasjonsgebyr...

Bestilling av dunkar

Ved spørsmål om renovasjon og bestilling av dunkar ta kontakt med NGIR. 
Klikk her for informasjon om henteruter, gebyrer, abonnement, utleiga av container ol....

Søknad om dispensasjon/fritak frå ordinær renovasjonsordning

For å få reduksjon frå renovasjonsavgifta må du senda inn ein søknad til NGIR. 
Klikk her for meir informasjon...