CWD er tidligare kjent fra Nord-Amerika. Sjukdommen høyrer til gruppa prionsjukdommar, som blant annet omfattar er skrapesykje hos sau og kugalskap hos storfe. Prionsjukdommar kan også oppstå spontant hos enkeltindivid. Symptoma på sjukdommen er avmagring og unormal oppførsel som sikling, ukoordinerte bevegelsar. Seint i sjukdomsforløpet kan dyret også sikle, drikke og urinere mykje.

Status for kartlegginga av skrantesjuke i 2017

Status på kartlegginga av skrantesjuke

Nesten 10.000 hjortedyr er testa for skrantesjuke, så langt er fem positive tilfelle dokumentert. Tall frå Mattilsynet, oppdatert 12. mai 2017...

 

Dyreart

Negative prøver

Positive prøver

Totalt

Totalt alle arter

2005

0

2005

Elg

332

0

332

Hjort (vill)

210

0

210

Hjort (oppdrett)

54

0

54

Villrein

60

0

60

Tamrein

948

0

948

Rådyr

401

0

401

Status for kartlegginga av skrantesjuke i 2016

Dyreart

Negative prøver

Positive prøver

Totalt

Totalt alle arter

10043

5

10048

Elg

4396

2

4398

Hjort (vill)

2450

0

2450

Hjort (oppdrett)

143

0

143

Villrein

838

3

841

Tamrein

1737

0

1737

Rådyr

479

0

479

Meir informasjon om skrantesjuke

Jaktinnsamling 2017

I enkelte områder skal jegere levere hoder fra elg, hjort og villrein felt under jakta. Disse dyrene skal undersøkes for CWD for å få økt kunnskap om forekomst i Norge.

Nasjonal CWD-statistikk

På Hjorteviltregisterets helsesider finner du nasjonal CWD-statistikk for hjortevilt. Du finner også svar på innsendte prøver.

Veiledning til kommunene

På miljøkommune.no finner du konkrete råd og veiledning om kva kommunen bør gjere ved mistanke om sykdommen CWD hjå hjortevilt.