Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

 

 

Skulemiljø

Både elevane, dei føresette og råd og utval som representerer desse, kan be om at det blir sett i verk tiltak som gjeld skulemiljøet. Skulen skal ta stilling til oppfordringa innan rimeleg tid og gjere eit skriftleg vedtak

Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT)

Gulen kommune deltek i Ytre Sogn og -Sunnfjord PPT. Dette er eit interkommunalt samarbeid mellom 8 kommunar og Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk German