Slamtømegebyr

Oversikt over slamtømegebyr finn du i gebyrforskrifta for slamtømming. 
Klikk her for å sjå betalingssatsane...

Kontaktinformasjon

NORVA24 utføre tømming av septiktankar i Gulen kommune.

Har du spørsmål angåande slamtøming kontakt NORVA24:
Tlf: 57 78 11 70 ,  e-post: slovag@norva24.no eller sjå nettsida: www.norva24.no