Søknad

Husbanken har elektronisk søknad for startlån og tilskot.
Les meir på http://husbanken.no/startlaan/hvordan-soeke/

Kontaktperson

Det er NAV Gulen som behandlar søknadane om Startlån.
Kontakperson er Lindy K. Andersen
Telefon: 55 55 33 33 (trykk alternativ 1 for kommunale tenester).
Opningstid: 09.00 – 14.30

Adresse:
NAV Gulen
Eivindvikvegen 1119
5966 Eivindvik

Regelverk

Les meir om lover forskrifter her: http://www.husbanken.no/brosjyrer/laan/