Områder der Telenor er teknisk ferdig eller er heilt i sluttfasen er det ikkje lenger mogleg å bestille. Dette gjeld følgande områder:

•             Indre & Ytre Oppedal

•             Asheim

•             Asheim Sætre

•             Brekke

•             Brekke Takle

•             Nordgulfjorden

•             Rutledal

 

Områder der Telenor er godt på veg, men det er framleis ope for bestillingar ut Juli måned (ikkje tilleggsadresser). Dette gjeld følgande områder:

•             Nedre Oppedal

•             Oppdalsøyra

•             Byrknes

•             Ånneland

•             Sande

•             Eide Sløvåg

•             Støldalen

Eivindvik og Dalsøyra. I desse områda melder Telenor at det nok vil vere mogleg å bestille godt ut i august.

 

Oppmodinga vert difor; Ynskjer du å bestille fiberbreiband og bur i eit område der det framleis er mogleg å bestille, så bør du gjere det snarast.
Følg link og sjå om din eigedom ligg innanfor dei aktuelle utbyggingsområda. https://www.gulen.kommune.no/fiberbreiband-2019.6204253-110227.html

Privatpersonar innafor utbyggingsområdet som ynskjer å nytte tilbodet kan kontakte Stefan McDowell, epost: stefan@n2g.no, mobilnr. 486 00 668.
Bedrifter innafor utbyggingsområdet som ynskjer å tinge kan sende epost til: fibertilbedriftenmin@telenor.com, og få eit tilbod tilbake på epost.

Telenor legg fiberkabel til tomtegrense. Der det er luftstrekk frå før vert fiberleidning lagt fram på same måte, utan eigeninnsats frå kunde. Om telefonleidningen ligg i bakken må kunden sjølv syte for framføring av fiberkabel til husveggen. Rør vert utlevert på førehand og må gravast ned til avtalt tid.