• 1 lass vatn med mannskapsbil (ca 2500 l) inntil 2 timer kr 2200,- pluss mva. Går oppdraget utover 2 timer kjem eit tillegg på kr 1100,- pluss mva. pr. time.
  • 1 lass vatn med tankbil (ca 8 000 l) inntil 2 timer kr 2700,- pluss mva. Går oppdraget utover 2 timer kjem eit tillegg på kr 1250,-  plussmva. pr. time.

 

Dette tilbodet er eit suplement utover den ordinære beredskapen som brannvesenet er forplikta å være i kommunane. Dette betyr at dei ordinære oppgåvene til brannvesenet alltid vil ha 1. prioritet.

Responstida frå bestilling til levering er inntil 24 timar. Om ein har eit akutt behov for vatn (det vil sei at ein ikkje kan vente inntil 24 timar), må ein pårekne eit ekstragebyr på tilsvarande prisane over.
 

Sigvald Kvinge
Brannsjef
945 06 940