Informasjon

Tannlege: Karolina Felenzer
Tannhelsesekretær: Ingvild Flolid Dingen

Kontortid

Måndag - fredag: kl 08:00-15:00.

Kontakt

Tlf.: 57 63 68 90
E-post tannlege: karolina.katarzyna.felenzer@sfj.no
E-post tannhelsesekretær: ingvild.kathinka.flolid.dingen@sfj.no  direkte tlf.: 57 63 68 93
 

Her kan ein finne informasjon om fleire tannklinikkar i Sogn og Fjordane og om tannlegevakta i Bergen

http://www.sfj.no/tannklinikkar.5664346-340752.html
https://www.hordaland.no/nn-NO/tannhelse/tannlegevakten/

 

Kontakt ved akutt hjelp

Tannklinikkane i Sogn og Fjordane har ikkje tannlegevakt pga. dei store avstandane du då må reise for å få akutt hjelp. Om ein har akutte tannproblem og er i prioritert gruppe, nemnt ovanfor, må ein ta kontakt med tannklinikken ein høyrer til. Den offentlege tannklinikken skal ta kontakt med privat tannlege om dei ikkje kan tilby akutt behandling. Om denne er stengt, må ein kontakte ein annan offentleg tannklinikk eller tannlegevakta i Bergen.
Treng du akutt hjelp utanom klinikken si opningstid, kan du prøve å ringe tannlegane i ditt område privat. Tannlegen vil stille opp om han/ho har mulegheit til det.
Klikk her for kontaktinformasjon... Tannlegevakta i Bergen: 55 31 03 10.

Besøksadresse

Eivindvik Tannklinikk
Kommunehuset, Eivindvikvegen 1119
5966 EIVINDVIK

Klagerett

Har du noko å klage på i samband med service, informasjon eller behandling på klinikken, bør du ta det opp direkte med vedkomande som behandla deg. Dersom de saman finn ei løysing du er nøgd med, vert saka avslutta.

Er det vanskeleg å løyse saka på denne måten, kan du klage skriftleg til Direktør for tannhelsetenesta.
Klikk her for meir informasjon og klageskjema...