Opplæringa vil skje på kveldstid og vere på nivå B1-B2. Dersom du har spørsmål kring tilbodet kan du ta kontakt med Gulen Norsksenter v/Veslemøy Dingen på telefon 94826408.

Påmeldingsfristen er 25.08.2017.

Søknad kan sendast til:

postmottak@gulen.kommune.no

eller

Gulen kommune
Gulen Norsksenter v/Veslemøy Dingen
Eivindvikvegen 1013
5966 Eivindvik