Under jordbruksoppgjeret i 2015 vart det bestemt å etablere ei ny ordning for å gje auka utsikt frå ferdselsårer, vegkantar og vegnære utsiktspunkt. I mai i år vart det fastsett ei eiga forskrift for ordninga, og Sogn og Fjordane fekk tildelt ein pott på kr. 5 000 000 som skal fordelast på ulike tiltak i 2016.

Klikk her for meir informasjon om tilskotsordninga..

Klikk her for å lese "Retningslinjer for tilskot til utsiktsrydding i Sogn og Fjordane"...(pdf)