Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ungdomsråd

Gulen Ungdomsråd (UR) er eit ungdomspolitisk utval for politiske saker i kommunen.

Rådet består av 8 representantar - to frå kvar skulekrins. Representantane skal velgast frå Elevråda for kvar skule og fungere som bindeledd mellom desse og den politiske leiinga.

Ungdomsrådet er høyringsinstans i politiske saker som vil påverke ungdomstilhøve i kommunen. UR kan sjølv fremje saker til kommunestyret. Rådet tildelar kulturmidlar for barn- og unge kvart år, er medarrangør for Ungdommens Kulturmønstring kvar vår og administrerar Transportmidlane.

Ungdomsrådet har i gjennomsnitt hatt 1-2 møter kvart semester. Medlemmane vert valgt for 2 år.

 

Ungdomsråd

Du kan søke i telefonlista ved å bruke nettleserens innebygde søkefunksjon, Ctrl-f, evt. Cmd-f på Mac.

Bastian Steine

Leiar
Ungdomsråd
Namn Title Mobile Poststad
Natalie Daae Angeltvedt
Eirik Engesæter Nestleiar
Sigrid Haugejorden
Jonas Leander Haugland
Gaute Haveland
Marta Fonnes Larsen
Erica Osland
Bastian Steine Leiar
Language Norsk - NorwegianLanguage English - EngelskLanguage German