Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ungdomsråd

Gulen Ungdomsråd (UR) er eit ungdomspolitisk utval for politiske saker i kommunen.

Rådet består av 8 representantar - to frå kvar skulekrins. Representantane skal velgast frå Elevråda for kvar skule og fungere som bindeledd mellom desse og den politiske leiinga.

Ungdomsrådet er høyringsinstans i politiske saker som vil påverke ungdomstilhøve i kommunen. UR kan sjølv fremje saker til kommunestyret. Rådet tildelar kulturmidlar for barn- og unge kvart år, er medarrangør for Ungdommens Kulturmønstring kvar vår og administrerar Transportmidlane.

Ungdomsrådet har i gjennomsnitt hatt 1-2 møter kvart semester. Medlemmane vert valgt for 2 år.

 

Ungdomsråd

Du kan søke i telefonlista ved å bruke nettleserens innebygde søkefunksjon, Ctrl-f, evt. Cmd-f på Mac.
Ungdomsråd
Namn Title Mobile Poststad
Erica Osland
Gaute Haveland
Jonas Leander Haugland
Marta Fonnes Larsen
Natalie Daae Angeltvedt
Sigrid Haugejorden
Bastian Steine Leiar
Eirik Engesæter Nestleiar
Language Norsk - NorwegianLanguage English - EngelskLanguage German