I tabellane under viser målingane i 2019, 2017 og 2018.

2018 var ein noko spesiell vinter med meir frost og snø enn det vi vanlegvis har. Dette førte til at fleire dyr klumpa seg saman langs vegar og busetnad. Og fordi vinteren var uvanleg hard, var fleire hjort å sjå også i vårteljinga.

Derfor er det meir relevant å samanlikne tala i 2019 med tala i 2017. Og då er ikkje skilnaden så stor.

For rute 3 Hantveit – Kjelby – Austgulen – Botnen var det sett 162 dyr i snitt i 2017, men berre 121 dyr i 2019. Det er spesielt 1. teljinga 30.03.19 som skil seg ut med berre 58 dyr sett.

Det er ikkje kome inn resultat for rute 4 Breidvik – Botnen, i 2019. Legg ein inn  100 som snitt, vil total sette dyr i Gulen 2019 bli 898 som er 40 dyr ferre enn i 2017.

Rute 8 Sæternes – Eide – Halsvik  og 9 Sandøy viser nedgang på høvesvis 25 dyr og 17 dyr frå 2017 til 2019.  

Skal ein dra ein konklusjon, noko som er usikkert for eit år, er stammen stort sett lik med føregåande år. Mogeleg med ein nedgang i ytre strok.

Vårteljing hjort på innmark:

Våren

 2019

 3 teljingar

 

 

Dato

 

 

30.mar

06.apr

27.apr

Totalt

Snitt

1. Indre Oppedal - Kringla

 

 

100

133

152

385

128

2.Inst Takle - Brekke - Ynnesdal

92

172

101

365

122

3. Hantveit - Kjelby - Austgulen - Botnen

58

155

151

364

121

4. Breidvik - Botnen

 

 

 

 

0

0

5. Eivindvik - Nordgulen - Rutledal -Brosvik

289

263

123

675

225

6. Brosvik - Dingja

 

57

107

47

211

70

7. Leversund - Dalsøyra - Høyvik

61

51

45

157

52

8. Sæternes - Eide - Halsvik

52

54

23

129

43

9. Sandøy

 

 

32

35

6

73

24

10. Byrknesøy - Mjømna

 

0

6

12

18

6

11. Hisarøy

 

 

3

5

8

16

5

Sum - gjennomsnitt

 

744

981

668

2393

798

Vårteljing hjort på innmark:

våren 2017

3 teljingar

   

Dato

 

 

01.04.

22.04.

29.04.

Totalt

Snitt

1. Indre Oppedal - Kringla

 

 

70

116

178

364

121

2.Inst Takle - Brekke - Ynnesdal

73

125

117

315

105

3. Hantveit - Kjelby - Austgulen - Botnen

129

128

230

487

162

4. Breidvik - Botnen

 

61

89

97

247

82

5. Eivindvik - Nordgulen - Rutledal -Brosvik

176

264

237

677

226

6. Brosvik - Dingja

 

49

62

87

198

66

7. Leversund - Dalsøyra - Høyvik

54

48

59

161

54

8. Sæternes - Eide - Halsvik

53

68

82

203

68

9. Sandøy

 

 

24

36

64

124

41

10. Byrknesøy - Mjømna

 

3

8

7

18

6

11. Hisarøy

 

 

2

7

12

21

7

Sum - gjennomsnitt

 

 

 

 

2815

938

Vårteljing hjort på innmark:

Våren 2018

2 teljingar.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato

 

 

14.apr

28.apr

Totalt

Snitt

1. Indre Oppedal - Kringla

 

 

120

190

310

155

2.Inst Takle - Brekke - Ynnesdal

150

183

333

166,5

3. Hantveit - Kjelby - Austgulen - Botnen

112

206

318

159

4. Breidvik - Botnen

 

96

154

250

125

5. Eivindvik - Nordgulen - Rutledal -Brosvik

213

288

501

250,5

6. Brosvik - Dingja

 

84

109

193

96,5

7. Leversund - Dalsøyra - Høyvik

82

102

184

92

8. Sæternes - Eide - Halsvik

68

74

142

71

9. Sandøy

 

 

63

32

95

47,5

10. Byrknesøy - Mjømna

 

3

6

9

4,5

11. Hisarøy

 

 

13

5

18

9

Sum - gjennomsnitt

 

 

 

2353