Fordeling av representantar til kommunstyre

Parti Representantar
Senterpartiet 9
Høgre 6
Arbeidarpartiet 4
Venstre 1
Kristeleg Folkeparti 1