Heimevernet gjennomfører øving 12-18. juni 2019, og vil i hovudsak innebære aktivitet i Gulen og Masfjorden kommune. Varsel om militær øving vil bli annonsert i lokalavisane (Strilen og Nordhordland).

Øvelsen vil innebære synleg tilstedeværelse av Militært personell i lokalsamfunnet, særskilt langs veiakser og knutepunkter.  

Mannskapene vil bære våpen og løsammunisjon.

Gjennom heile perioden vil det vere aktivitet ved Frøysetvågen skytebane i Masfjorden, samt Tjørnaleitet Skytebane i Gulen. Publikum oppfordres til ikkje å ferdes i desse områda i nevnt periode.

Det vil forekomme økt øvingsaktivitet mot slutten av perioden hvor også løsammunisjon kan bli nytta.  

Lokalt Politi vil haldes informert.

Publikum anmodes om å etterkomme skilting og eventuelle anmodninger fra militært personell i følge med øvingsaktiviteten.