Varslingstenesta er eit godt verktøy for kommunen der vi har moglegheit til å varsle om situasjonar som påverkar innbyggjarane. Det kan vere arbeid på vassleidning, feiing, melding om ekstremvær og liknande.

Løysinga har høg treffprosent, men det kan likevel vere tilfelle der enkelte innbyggjarar ikkje vert varsla. For å sikre at du får varsle, så kan du registrere tilleggsoppføring. Det er også eiga løysing for hemmelege nummer. Sjekk om du får varsel.

Gå inn på: https://varslemeg.no/