HeimNyheiterGladmelding - styrketrening for seniorar startar opp igjen.

Gladmelding - styrketrening for seniorar startar opp igjen.

Styrketrening for seniorar var eit vellukka prosjekt i vår, i regi av turgruppa i Eivindvik og frivilligsentralen. Gjennom midlar frå «leve heile livet» kan ein no fortsette med tilbodet.
Tysdagar kl 10:30- 11:30 kan du over 67 år trene gratis på Helsebanken. Tilbodet gjeld frå 12.september 2023 og eit år fram i tid.


Sist oppdatert: 15.09.2023
Publisert: 15.09.2023