HeimKontakt oss

Kontakt oss

 

Vil du ringe til oss?

Slik får du kontakt med oss:

Treng du hjelp?

Ja, då er du hjarteleg velkommen innom ekspedisjonsavdelinga på kommunehuset i Eivindvik.

Opningstidene våre er:

09.00 til 15.00 på kvardagar.

Vil du skrive til oss?

Skal du dele sensitive personopplysningar?

Ikkje bruk e-post! Bruk eDialog ved å logge inn med BankID eller anna nivå4-sikkerhet på denne lenkja, eller kontakt oss per telefon eller ordinær postsending.

Hugs at all post til ein kommune blir handsama etter reglar for offentlegheit. Dette kan du lese meir om under postlister og innsyn.

Vakttelefonar Gulen kommune

Naudnummer

 • Brann og større ulykker - 110
 • Politi og redningssentral - 112 
 • Ambulanse medisinsk nødtelefon – 113

Beredskapsleiing/kriseleiing

Brann - avfall/bråtebrenning 

Vakttelefon for vatn og avløp (etter arbeidstid)

Vakttelefonar for veg

Feil på kommunal veg melder du til kommunen. Feil kan til dømes vere slaghol, tette grøfter, ras og manglande brøyting eller strøing. 

Ring sentralbord til kommunen på dagtid mellom klokka 09.00 og 15.00.

Feil på fylkesveg, riksveg eller europaveg melder du til 175.

Feil på veglys melder du på Eviny - feilmelding veilys  eller 55 12 70 00.

Heimetenesta

Sjukeheim

 • Hovdenummer: 57 78 16 00

Veterinærvakt

Vakttelefonnummeret til vakthavende veterinær er 57 78 46 68.

Fast kontortid for bestilling av sjukebesøk, inseminering og reseptar er alle dagar frå kl. 08.00 -09.00.

Utanom denne tida kan ein også ringe ved akutt behov om sjukebesøk. På kveldstid og i helgane har Gulen kommune vaktsamarbeid med Høyanger kommune. Utanom kontortid er vaktnummeret vidarekopla til vakthavande veterinær.

Telefonvarsling

Les meir om telefonvarsling her. 

Kontaktinformasjon folkevalde

Ordførar May-Lynn Osland når du på:

Webredaktør

Webredaktør Anne-Line Kvame

Ansvarlig redaktør Reidun Halland (Kommunedirektør)

eDialog - sikker sending av dokument inn til kommunen

Vi oppmodar både privatpersonar og verksemder til å nytte eDialog for å sende dokument til oss på ein trygg måte.

Korleis logge inn i eDialog

Korleis fylle ut skjemaet

 • Vel om du er privatperson/innbyggjar (fødselsnummer) eller om du representerer ei verksemd (organisasjonsnummer)
 • Obligatoriske felt er merka med * (raud stjerne)
 • Tittel: Kva dokument du sender, og gjerne saksnummer om du har det
 • Kommentar: Gje evt. ei utfyllande skildring av sendinga di
 • Hugs å laste opp relevante vedlegg som (inntil vidare) må være i PDF-format
 • Klikk på "Send forsendelse" – sendinga vert kryptert og sendast direkte til kommunens sak/arkivsystem
 • Du får kvittering med referansenummer på e-post (frå svarut.ks)

Korleis kan du gjere om eit dokument til PDF-format

For Word-dokument vel du "Lagre som" og deretter filtype PDF.
LibreOffice og OpenOffice har eigen knapp på verktøylinja som heter "Eksporter til PDF".

Du skal ikkje bruke eDialog viss

Kommunen har elektroniske skjema, til dømes "søknad om barnehageplass", "søknad på stilling", med meir.
Førespurnaden gjeld enkle spørsmål som ikkje skal journalførast hjå oss, då kan du kan sende e-post til postmottak@gulen.kommune.no

Digital post

Digital post erstattar dei fysiske breva i postkassa di. Gulen kommune ynskjer å sende brev til den digitale postkassa di. Er du klar til å ta imot?
Les meir om digital post her.


Sist oppdatert: 11.12.2023
Publisert: 16.10.2018