HeimNyheiterGulen kommune er ikkje ramma av feil i meldingssystemet til barnevernet

Gulen kommune er ikkje ramma av feil i meldingssystemet til barnevernet

Feilen som er avdekka er knytt til samhandlinga mellom den nasjonale meldingsportalen for innsending av bekymringsmeldingar til barnevernet og Visma Familia, som er same fagsystem som Gulen og Masfjorden barnevernsteneste brukar.

Etter nærare undersøking er det avklart at barnevernstenesta i Gulen og Masfjorden ikkje er ramma av denne feilen.


Sist oppdatert: 06.06.2023
Publisert: 06.06.2023