HeimNyheiterKunngjering – Framlegg til handlings- og økonomiplan 2023-2026 med gebyr og budsjett 2023

Kunngjering – Framlegg til handlings- og økonomiplan 2023-2026 med gebyr og budsjett 2023

Fram til og med 07.12.2022 er det høve til å kome med merknader til planen, gebyr og budsjett.  Merknader kan sendast til kommunen anten på eDialog, e-post eller per post.

Klikk på linkane under for å lese: 

Sakspapir med vedtak i formannskapet 17.11.2022 (pdf)

Formannskapet sitt framlegg til Handlings- og økonomiplan 2023-2026 med gebyr og budsjett for 2023 (webbasert versjon) 

Sakspapir og vedlegg (pdf)

Merknader sendast til Gulen kommune: 

  • Post:
    Gulen kommune
    Eivindvikvegen 1119
    5966 Eivindvik

Framlegg til handlings- og økonomiplan 2023-2026 med gebyr og budsjett 2023 vert handsama i kommunestyret den 08.12.2022. 


Sist oppdatert: 24.11.2022
Publisert: 23.11.2022