HeimNyheiterMøte i Kommunestyret 31.08.2023

Møte i Kommunestyret 31.08.2023

Sakliste

 • Godkjenning av innkalling og sakliste
 • Godkjenning av møtebok frå møtet 22.06.2023
 • Skriv og meldingar
 • Delegasjonssaker
 • Prinsipputtale frå kommunestyret. Solcellepark på gbnr. 92/1 Nappen - Endring: sak er trekt etter at innkalling er sendt ut 
 • Utbetring av fylkesveg 571 mellom Kringla og Furubotn i Gulen og Masfjorden
 • Vedk. retting av grensene i matrikkelkartet for gbnr. 131/2, 131/39 Brekke ytre
 • Rapportering til kommunestyret – Internkontroll 2022-23
 • Evaluering av planstrategi 2020-2023
 • Bruk av følgjekort ved kommunale tilskot til arrangement
 • Oppnemning av valnemnd 2023
 • Busetjing av flyktningar 2023. Tilleggsoppmoding
 • Godkjenning av møtebok 

Stad og tid
Gulasalen, kommunehuset i Eivindvik kl.10.00.

Som innleiing på kommunestyremøtet vert det i første del lagt opp til oppsummering av dialog mellom kommunestyret og administrasjonen der m.a. ulike etiske tema har vore diskutert.

Innkalling og sakspapir til møtet i Kommunestyret 30.08.2023 kan du lese her

Behandling av ordinære saker og overføring av møtet via Teams starter kl. 12.00.

Oppsett orientering frå Nappen Eigedom vedkomande etablering av solkraftanlegg på Nappen går ut.  

Link til møtet vert lagt ut på nettsida til kommunen torsdag 31.08.2023. 

Alle er velkomne. 

Hallvard Oppedal
Ordførar


Sist oppdatert: 25.08.2023
Publisert: 24.08.2023