HeimNyheiterOffshore vindturbin Gulen Industrihamn, Sløvåg

Offshore vindturbin Gulen Industrihamn, Sløvåg

Gulen kommune er beden om å gjere ei vurdering av om det er interessant å starte ein prosess for å avklare om det er mogleg å etablere ein slik turbin i industrihamna. Kommunen vert beden om på prinsipielt grunnlag å gje sitt samtykke til at det kan sendast konsesjonsmelding til NVE. Det vert orientering frå initiativtakar og vidare behandling av sak i kommunestyremøte den 23.03.2023.
Sak til politisk handsaming kan du lese her.


Sist oppdatert: 17.03.2023
Publisert: 17.03.2023