HeimNyheiterStraumstøtte til frivillige lag og organisasjonar

Straumstøtte til frivillige lag og organisasjonar

Regjeringa har utvida tilskotsordninga til å gjelde fram til og med mars 2023.

I perioden april 2022 til mars 2023 vil tilskotsordninga forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.  For meir informasjon kan du gå til Lotteri- og stiftelsestilsynet


Sist oppdatert: 12.07.2022
Publisert: 12.07.2022