Dagsenter

Aktivitetstilbod ved bu - og omsorgssentra, med aktivitør

Måndag i Brekke,     10.00 – 12.30
Tysdag på Byrknes,  10.00 – 12.30
Onsdag på Dalsøyra,10.00 – 12.30
Torsdag i Eivindvik,   10.00 – 13.00
(Må søke om og er gratis).

Dagtilbod ved dementavdelinga på Gulen Sjukeheim

Personar med demens kan søke om dagtilbod ved dementavdelinga på Gulen Sjukeheim. Personen vert køyrd til Dementavdelinga ved Gulen Sjukeheim, og deltek på aktivitetar og måltid der. Vert køyrd heim om ettermiddagen.
(Må søke om).

Dagsenter på Gamlestova på Gulen Sjukeheim

Dagsenteret er for heimebuande personar med demens/kognitiv svikt og er ope måndag og torsdag kl 10.00 – 15.00. Der er to aktivitørar. Personen et lunsj og middag der. Brukarane vert henta og køyrt heim av aktivitørane. Det er avgrensa tal plassar.
(Må søke om og betale for maten).


Sist oppdatert: 10.02.2023
Publisert: 09.02.2023