Hjelpemiddel

Hjelpemiddel for inntil 3 månadar-Korttidsutlån

Treng du hjelpemiddel i ein kortare periode på grunn av til dømes etter operasjon, akutt skade eller sjukdom? Då kan du ta kontakt med næraste bu- og omsorgssenter i kommunen, for korttidslån av hjelpemidlar.

Kontakt ved korttidslån

Har du spørsmål ta kontakt med avdelingssjukepleiar ved tilhøyrande bu- og omsorgssenter:

 Bu- og omsorgssenter Avdelingssjukepleiar Telefonnummer
Eivindvik bu- og omsorgssenter Joy Palmer 57 78 16 20
Brekke bu- og omsorgssenter Line Haugland 57 78 16 30 
Byrknes bu- og omsorgssenter Irmelin Gripsgård 57 78 16 40 
Dalsøyra bu- og omsorgssenter Irmelin Gripsgård 57 78 16 50 

Kva hjelpemiddel kan du låne i inntil 3 månadar

Døme på hjelpemiddel er:

  • Arbeidsstol
  • Rullator (utandørs og innadørs)
  • Toalettforhøgar
  • Dusjkrakk/stol
  • Krykke
  • Toalettstol
  • Terskeleliminator
  • Manuell Rullestol
  • Sjukeseng
  • Sengebord

Lån, tilbakelevering og ansvar for kortidsutlån

Det er gratis å låne hjelpemiddel.

Kvart bu- og omsorgssenter (sone) har enkle hjelpemiddel på lager som du kan låne i tre månader, eller lengre etter avtale.

Når du låner hjelpemiddel har du ansvar for å ta vare på dei, halde dei reine og melde frå ved feil og manglar, og du har ansvar for å levere dei tilbake.

Ta kontakt med bu-og omsorgssenteret du lånte hjelpemiddelet frå, når du ikkje trenger hjelpemiddelet.

Ta kontakt med ergoterapeut elle fysioterapeut angåande varige utlån av hjelpemidlar-sjå under.

Hjelpemiddel som du må kjøpe sjølv

Støttehandtak og rekkverk- kan kjøpast i byggevareforretning, Enklare liv, Biltema, Clas Ohlson.

 

Varig behov for hjelpemiddel

Har du eit varig behov for hjelpemidlar (over 2 år) på grunn av skade, sjukdom, nedsett funksjonsevne kan du søkje NAV for varig utlån. Ta kontakt med ergoterapeut, evt fysioterapeut i kommunen, og saman kan de kartlegge behov og løysingar. Ergoterapeut//fysioterapeut hjelper med søknad til NAV.

Besøk nav.no sine sider for meir informasjon om søknadsprosess, kva hjelpemidlar som er og anna relevant informasjon:
Om hjelpemidler - nav.no

Kontakt ved varig lån

 

Kontakt 

Telefon

Fysioterapeut Beate Bjerkestrand

40 92 47 09

Ergoterapeut Kristine Skjørestad Fivelsdal

45 32 28 20

Tilpassing av bustad

I samarbeid med NAV og husbanken, kan det søkjast om tilpassingar av eksisterande bustad på grunn av nedsett funksjon grunna sjukdom, skade eller aldring. Tilrettelegging av bustad kan vere innanfor adkomst, bad og toalett, kjøkken, soverom, stue, dør- og vindauga automatikk.

Utlevering, tilbakelevering og ansvar

Hjelpemiddel du får låne frå NAV vert levert til Gulen kommune sitt hjelpemiddel lager ved Gulen sjukeheim. Me kontaktar deg i samband med utlevering av hjelpemiddelet. 

Når du låner hjelpemiddel har du ansvar for å ta vare på dei, halde dei reine og melde frå ved feil og manglar. Når du ikkje har behov for Hjelpemiddelet lengre, skal det leverast attende til kommunen. Ta kontakt med ergoterapeut/fysioterapeut eller ditt nærmaste bu- og omsorgssenter for innlevering. Har du større hjelpemiddel til dømes personløfter, elektrisk rullestol, kan du få hjelp frå kommunen til henting.

Kommunen sørger for å levere hjelpemiddelet til hjelpemiddelsentralen.

Reparasjon eller skade på hjelpemidla

Har du eit hjelpemiddel frå kortidslageret eller på langtidsutlån som har fått ein skade eller trenger reparasjon? Ta kontakt med bu- og omsorgssenteret, Ergoterapeut eller Fysioterapeut

Kommunen kan gjere enkle reparasjonar på enkelte hjelpemidlar. Kommunen sender hjelpemiddelet til hjelpemiddelsentralen ved behov for større reparasjon som krever kompetanse eller godkjenning.  


Sist oppdatert: 25.01.2023
Publisert: 28.06.2018