Middagslevering

Slik søkjer du

Trykk her for å laste ned søknadsskjemaet for helse- og omsorgstenester 

Fordi søknaden inneheld opplysningar om helsetilstanden din, er det ikkje trygt å sende søknaden på e-post. Lever søknaden og vedlegga på kommunehuset eller send dei til:

 • Gulen kommune
  Ved Tiltaksnemnda for helse- og omsorgstenester
  Eivindvikvegen 1119
  5966 Eivindvik 
Kva kostar det?
 • Full pensjon (alle måltid) koster kr 179,- per dag.
 • Ein middag koster kr 142,-
 • Kledevask koster kr 86,- per kilogramm tørt tøy
 • Heimehjelp, inntekt over 2 G koster 329,- per time
 • Tryggleiksalarm, inntekt over 2 G koster 497,- per månad
 • Tryggleiksalarm, inntekt under 2 G koster 237,- per månad
 • Tv og internett i bu- og omsorgssenter koster 438,- per månad
Kva får du?
 • Du vel sjølv kor mange og kva dagar du vil ha middagslevering.
 • Du kan få spesialkost ved dokumentert behov.
 • Du kan få hjelp til å varme middagen om du er ute av stand til det sjølv.
 • Du får ernæringsrik og variert kost.
 • Du får middag og dessert.
Endringar

Du treng ikkje lenger søkje om endringar.

Dersom du har vedtak om middag, skal du melde følgjande ønske om endringar direkte til heimetenesta:

 • endring i tal dagar med middagslevering per veke
 • endring i kost (normal-/og spesialkost)
Krav til søkjar
 • Du må ha behov for hjelp på grunn av sjukdom, alder eller funksjonstap.
 • Du må bu i Gulen kommune.
 • Du må vere tilstades ved levering, eller syte for at nokon tek i mot maten.
Kva skjer vidare?
 • Vi prøver å svare deg innan fire veker. Dersom vi ikkje klarar det, tar vi kontakt med deg og fortel kor lang tid det vil ta før du får svaret.
 • Vi tar kontakt med deg dersom vi treng fleire opplysningar eller ønskjer å besøke deg.
Kontakt oss

Har du spørsmål ta kontakt med avdelingssjukepleiar ved tilhøyrande bu- og omsorgssenter:

 Bu- og omsorgssenter Avdelingssjukepleiar Telefonnummer
Eivindvik bu- og omsorgssenter Joy Palmer 57 78 16 20
Brekke bu- og omsorgssenter Line Haugland 57 78 16 30 
Byrknes bu- og omsorgssenter Irmelin Gripsgård 57 78 16 40 
Dalsøyra bu- og omsorgssenter Irmelin Gripsgård 57 78 16 50 
Klage på vedtak

Trykk her for å lese korleis du kan klage på eit vedtak eller tilbodet du får.


Sist oppdatert: 06.03.2024
Publisert: 28.06.2018