HeimHelse, sosial og omsorgKoronaInformasjon til besøkande på Gulen sjukeheim.

Informasjon til besøkande på Gulen sjukeheim.

  • Vi oppmodar om å unngå besøk om ein har luftvegsinfeksjon.
  • Minner om god handhygiene både når du kjem og når du går
  • Av hensyn til alle bebuarane våre ynskjer vi ikkje at besøk skal føregå på fellesstove på langtidsavdeling eller på "Diamanten", men du er velkomen til besøk på romma til dei einskilde, evt andre ledige lokaler på huset. 

    Takk for at du viser hensyn. Velkomen. 

Sist oppdatert: 11.03.2024
Publisert: 28.04.2022