HeimHelse, sosial og omsorgKoronaInformasjon til besøkande på Gulen sjukeheim

Informasjon til besøkande på Gulen sjukeheim

  • Det er ikkje lenger krav om munnbind
  • Vi oppmodar om å unngå besøk om ein har luftvegsinfeksjonar
  • Minner framleis om god handhygiene både når du kjem og når du går
  • Av hensyn til alle bebuarane våre ynskjer vi ikkje at besøk skal føregå på fellesstove på langtidsavd. eller på "Diamanten"
  • Takk for at de viser hensyn

Velkomen 


Sist oppdatert: 28.04.2022
Publisert: 28.04.2022