HeimHelse, sosial og omsorgRessurssjukepleiar i kreft og lindring

Ressurssjukepleiar i kreft og lindring

Kven er tilbodet meint for?

Du kan ta kontakt dersom du:

 • Nyleg har fått ein kreftdiagnose
 • Er pårørande til ein som har kreft
 • Ventar på behandling
 • Er under behandling
 • Har seinverknader etter kreftbehandling
 • Er frisk etter behandling, men har spørsmål om rehabilitering
 • Ikkje blir frist og treng hjelp til tilrettelegging av kvardagen

Pårørande kan også ta kontakt. Det same kan samarbeidspartar i kommunen og spesialisthelsetenesta.

Kva kostar det?

Tilbodet er gratis.

Kva kan Ressurssjukepleiar i kreft og lindring hjelpe deg med?
 • Vere ein ressursperson for deg som er kreftramma eller er pårørande
 • Gi råd og rettleiing om diagnose, behandling og rehabilitering
 • Vere ein samtalepartnar, som kan bidra til å sortere tankar i ei vanskeleg tid
 • Ha oversikt over og informere om relevante tilbod og tenester, kurs og rehabilitering
 • Vere eit bindeledd mellom deg, fastlegen, spesialisthelsetenesta og kommunane, og formidle kontakt til ulike tenester og aktuelle samarbeidspartnarar
 • Sikre oppfølging av barn og unge som er pårørande
 • Koordinere og leggje til rette for at du og dine får ein best mogleg kvardag heime
 • Omsorg ved livets slutt
Kontakt oss

Du treng ikkje å søkje eller bli tilvist frå lege eller spesialist. Du som er kreftramma eller pårørande kan ta direkte kontakt på telefon eller e-post. Du kan også be andre om å ta kontakt.

Samtale med ressurssjukepleiar i kreft og lindring kan skje heime hos deg, på telefon eller på kontoret til ressurssjukepleiar. 


Sist oppdatert: 09.02.2023
Publisert: 28.06.2018