HeimHelse, sosial og omsorgPsykisk helse og rusFørebygging av sjølvskading og sjølvmordsforsøk

Førebygging av sjølvskading og sjølvmordsforsøk

Har du eller nokon du kjenner tankar om sjølvskading og/eller tankar om sjølvmord og treng nokon og snakke med? 

Då kan du kontakte:

  • 113 - Ved livstruande situasjonar
  • 116117 -  Nordhordland legevakt - Ved akutte situasjonar 
  • Fastlegen din –  fastlegen har ein augeblikkeleg hjelp funksjon på dagtid

Fagleiar psykisk helse og rus

Helsestasjon for ungdom

Du kan og ta kontakt med helsesjukepleiar på skulen din.

Trykk her for kontaktinformasjon skulehelsetenesta

Hjelpetelefonar 

Nettstader


Sist oppdatert: 10.02.2023
Publisert: 27.12.2019