BUA Gulen

Vi vil gjere det enklare for born og unge til å bli inspirert og prøve forskjellige aktivitetar utan å auke forbruk. Vi håpar born, unge, voksne, familiar, barnehage/skule og lag og organisasjonar vil nytte seg av dette tilbodet.

Klikk på nettsida til BUA, der kan en sjå kva utstyr BUA Gulen har til utlån samt anna informasjon. Ved å klikke her kan du registrere gratis lånekonto.

Her finn du BUA

Bua Gulen stasjonerer ved Dalsøyra Samfunnshus i ei nyoppussa  brakke som står ved parkeringsplassen.

Opningstid

Opningstid torsdag frå kl 17.00-18.30. Ta kontakt på mobil 91 74 87 65 om det er spørsmål.

Bildegalleri

 

 


Sist oppdatert: 28.04.2023
Publisert: 21.03.2022