HeimSkatt, næring og landbrukNæringEtablerarhjelp og gründerhjelp

Etablerarhjelp og gründerhjelp

Treng du hjelp til å etablere verksemda di? Her er eit utval av aktører:

  • GMU.no Gulen og Masfjorden utvikling (GMU) er eit næringsselskap for Gulen og Masfjorden kommunar. GMU har som føremål å medverke til auka næringsverksemd i dei to kommunane.
  • Klar bedrift AS er leverandør av næringshageprogrammet i kommunane Alver, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Osterøy, Modalen, Vaksdal, Solund og Gulen. 
  • Region Nordhordland har ei rekkje tilbod for etablerarar. Gjennom regionrådet kan du melde deg på ulike kurs, delta på temasamlingar eller møte andre gründerar.
  • Nordhordland Næringslag er ein interesseorganisasjon som arbeider for å fremje næringsutvikling i Nordhordlandsregionen. Næringslaget har 360 medlemsbedrifter.
  • Vestland fylkeskommune har laga ein oversikt som kan vere nyttig.
  • Innovasjonnorge.no finansierer prosjekt og hever kompetansen til bedrifter.
  • Industriutvikling Vest er eit utviklingsmiljø for både gründerar og etablerte bedrifter. Her får du tilbakemelding på den gode ideen din, og kan søke om midlar til å gjennomføre eit utviklingsprosjekt.
  • Investinbergen.no god informasjon for utanlandske etablerarar

Går du med ein gründer i magen?

Her har vi samla nokre nyttige lenkjer for deg.

Altinn.no

Etablerersenteret

Norges forskningsråd

Skattefunn

Driftig.no


Sist oppdatert: 19.01.2022
Publisert: 01.08.2018