HeimPlan, bygg og eigedomOverordna planar

Overordna planar

Kommuneplanen er det overordna styringsdokumentet for Gulen kommune. Den skal peike ut den langsiktige utviklinga i Gulen og angår derfor alle som bur, jobbar og lever i kommunen.

Les meir om plansystemet her.

Samfunnsplan for Gulen kommune 2023-2034

Samfunnsplan for Gulen kommune 2023-2034

Vedteken i kommunestyre 11.05.2023.

 

Kunnskapsgrunnlag for samfunnsplanen: 

Arealplan for Gulen kommune 2012-2024

Arealdel 2012 - 2024

Kommunedelplanar/fagtemaplanar
Reguleringsplanar

Korleis finne fram til gjeldande reguleringsplan for eit område?

Reguleringsplanar med tilhøyrande dokument kan du finne på nettet ved å gå til Nordhordlandskart. Her får du opp informasjon om alle reguleringsplanar i Gulen kommune.

Gå til Nordhordlandskart. 

Kunnskapsgrunnlag

 Folkehelseoversyn for Gulen kommune

Kontakt

Treng du hjelp til å finne planar? 

Kontaktsenteret er ope måndag - fredag frå 09:00 - 15:00.


Sist oppdatert: 14.06.2024
Publisert: 05.10.2018