Må du sende byggjesøknad?

Kva du kan bygge, endre  eller rive på eigedomen din kjem an på kva reglar som gjeld for eigedomen. Husk at du har sjølv ansvaret for å sjekke at det du skal byggje ikkje kjem i strid med plan- og bygningslova, gjeldande planar og anna regelverk. Dette kan også ha betyding for om du må søkje eller ikkje. 

Skal du bygge, rive eller endre noko som er i strid med lovar, reglar og gjeldande plan for din eigedom, må du søke dispensasjon frå regelverket. Dette gjeld uavhengig av krava til byggesøknad som vist til under. Du kan ikkje søke om dispensasjon frå saksbehandlingsreglar. 

Trykk her for å sjå planar som gjeld for eigedomen.

Trykk her for søknad om dispensasjon

Før du byggjer, river eller endrar noko på eigedomen din, sjekk om:

  1. du må søkje
  2. du kan søkje sjølv
  3. du må ha hjelp av fagfolk

Trykk her for forklaring på definisjonar

Trykk på lenkene i lista under for å få hjelp til å vurdere korleis du skal gå fram. 

 


Sist oppdatert: 20.10.2020
Publisert: 05.10.2018