HeimInnsyn, politikk og høyringarHøyringar og kunngjeringar3. gongs avgrensa høyring og offentleg ettersyn - Interkommunal plan for sjøareal i Region Nordhordland

3. gongs avgrensa høyring og offentleg ettersyn - Interkommunal plan for sjøareal i Region Nordhordland

Det er mindre endringar av forslaget som var til 2. gongs høyring (2GH). Dokumenta – «Saksutgreiing» og «3GH Arealendringar» - gir oversikt over endringane i høve til 2GH.

Høyringa finn de her. 


Høyringsfrist for å koma med skriftleg merknad er 14. august 2023. Fristen må haldast av omsyn til framdrifta. Alle merknadar skal merkast - «3. gongs Høyring Interkommunal plan sjøareal» (emnefeltet i e-post),  og sendast til post@regionnordhordland.no 


Sist oppdatert: 05.07.2023
Publisert: 05.07.2023