HeimInnsyn, politikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarKunngjering – Framlegg til Handlings- og økonomiplan 2024-2027 med budsjett og gebyr for 2024

Kunngjering – Framlegg til Handlings- og økonomiplan 2024-2027 med budsjett og gebyr for 2024

Handlings- og økonomiplanen er heildigital. Gebyrliste ligg inne i planen i eige kapittel.

Link til Handlings- og økonomiplan 2024-2027 med budsjett og gebyr for 2024

 

Sakspapir med vedtak i formannskapet 21.11.2023 kan du lese her

 

Budsjettdokumentet vert også lagt ut i papirformat i Innbyggarservice på kommunehuset.

Høyringsfrist: torsdag 7. desember kl. 09:00

Innspel sender du på:
e-post:  postmottak@gulen.kommune.no
eller som post til: Gulen kommune, Eivindvikvegen 1119, 5966 Eivindvik

Frist for å sende inn innspel er torsdag 7. desember kl. 09:00.

Alle innspel blir offentleggjort og lagt fram for kommunestyret.

Kommunestyret vedtek planen i møte torsdag 07. desember. Møtet startar
kl. 10.00. Møtet er ope for publikum, og kan følges digitalt via Teams. 


Sist oppdatert: 23.11.2023
Publisert: 23.11.2023