HeimInnsyn, politikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarHøyring og offentleg ettersyn - Detaljreguleringsplan E39 Oppedal ferjekai i samband med etablering av liggekai

Høyring og offentleg ettersyn - Detaljreguleringsplan E39 Oppedal ferjekai i samband med etablering av liggekai

Reguleringsplanen vert handsama etter §3-7 i Plan- og bygningslova.

Du finn informasjon om planen her.

Fleire vedlegg til planen kan du lese om her:

Planbeskriving E39 Oppedal ferjekai. Etablering av liggekai_Til offentleg ettersyn

R1_Plankart E39 Oppedal ferjekai. Etablering av liggekai_til offentleg ettersyn

Reguleringsføresegner_E39 Oppedal ferjekai. Etablering av liggekai_til offentleg ettersyn

Vedlegg 1_Geoteknisk fagrapport

Vedlegg 2_Ros-analyse E39 Oppedal ferjekai. Etablering av liggekai_Til offentleg høyring

 


Sist oppdatert: 21.09.2023
Publisert: 20.09.2023