HeimOm kommunenKommunevåpen

Kommunevåpen

Motivet er vald fordi det står to steinkrossar frå mellomalderen i kommunesenteret Eivindvik. Krossane vart truleg reist i samband med fyrste kristninga her i landet. 

Modell for digitalt kommunevåpen: 

  • På blå grunn, to utbøygde kvite krossar utan konturar
  • Skjold identisk i form med Noreg sitt riksvåpen
  • Blåfarge med Pantoneverdi 2995

Vedlegg: 

Designelement

Designelementet er ei visualisering av verdiar og særtrekk i kommunen, basert på ordsky, og symboliserar samhald og samarbeid i kommunen.

Forklaring av designelement:

  • Bruk av fargar og linjer for å illustrere mangfoldet
  • Grønt=jordbruk
  • Rosa=innovasjon/kreativitet
  • Oransje sirkel illustrerar bruene
  • Tingveggen
  • Spegling i fjorden

Vedlegg: 


Sist oppdatert: 24.05.2022
Publisert: 19.05.2022