Ordførar og varaordførar

Hallvard Oppedal (Sp) er den øvste politiske leiaren i Gulen kommune, og sit no i sin tredje periode som ordførar.

Ordføraren vart valt for valperiode 2019-2023 i kommunestyret 29.11.2019, sak 121/19.

Kontakt ordførar

Kontakt varaordførar

 


Sist oppdatert: 26.04.2022
Publisert: 05.10.2018