Opningstider

Telefonen er bemanna frå 08.00 til 15.30.
Reseptbestillingar mellom 09.00 til 11.00. Ver vennleg respekter pausen frå 12.00 til 13.00.

Sjå og legekontoret si eiga nettside: www.gulenlegekontor.no

Legesenter

Gulen helsesenter /legekontor
Eivindvikvegen 1102, 5966 Eivindvik
Telefon 57 78 10 90
Ope tysdag, torsdag og fredag

Brekke legekontor
(Gamle bankbygget)
Sognefjordvegen 432, 5961 Brekke
Telefon 57 78 10 90
Ope måndag

Byrknes legekontor
(Byrknes bu- og omsorgssenter)
Søre Garden 30, 5970 Byrknesøy
Telefon 57 78 10 90
Ope onsdag

Legevakt utanom kontortid: 116117

Legar

Informasjon om ledig legestilling:
Det er ikkje gjort tilsetting i ledig legestilling. Tom Bache-Wiig fortset som vikar i ledig heimel. Stillinga vert lyst ut på nytt i august 2019.
 

Kommunelege I Anita Pettersen
Kurativ verksemd, tilsynslege ved Gulen sjukeheim og Brekke bu- og omsorgssenter. Oppfølging av kompliserte svangerskap mm.
Mobil 918 80 185

Kommunelege Brita Wesenlund Hjønnevåg
Kurativ verksemd, tilsynslege ved Gulen sjukeheim.
Mobil 483 96 719

Kommunelege Tom Bache-Wiig
Kurativ verksemd, helsestasjonslege og smittevernansvarleg i kommunen
Mobil 909 47 665

Byte av fastlege gjer ein på helsenorge.no
Bestilling av legetime
Reseptbestilling