Familieleir er eit gratis tilbod til barnefamiliar i ein utfordrande kvardag. Det blir arrangert tre leirar:

Familieleir (Søknadsfrist 20.mars):

 • Økonomien har vore svak over meir enn tre år.
 • Familien ikkje har andre tilsvarande tilbod om ferie
 • Det er minst eitt barn i alderen 6-13 år
 • Familien klarar seg sjølv utan tett fagleg oppfølging og
 • Familiemedlemmene kan kommunisere på norsk utan behov for tolk.

Barne- og ungdomsleir (Søknadsfrist 20.april):

 • Er i alderen 8-30 år
 • Har lettare fysisk eller psykisk funksjonshemming eller andre særlege behov.
 • Deltakar skal ha følgjeperson(ar) over 18 år som er godt kjend med han eller ho.
 • Må sjølv ha med nødvendige hjelpemiddel.
 • Dekke reisa sjølv.
 • Eigenandel for deltakar: 3 000;-
 • Eigenandel for følgjeperson: 3 000;-
 • Plass til 50 deltakarar og 50 følgjepersonar.

For meir informasjon, sjå her: www.rodekors.no/ferieleirane

Dersom dette gjeld din familie, ta kontakt med Gulen helsestasjon eller Lindy Andersen/Amalia Høydal v/ NAV Fensfjorden for meir info og søknadsskjema.

Helsesjukepleiar Linda Hantveit
Tlf. 57 78 20 86 Mob: 41 46 41 16 
Gulen helsestasjon, Eivindvikvegen 1102, 5966 EIVINDVIK

Lindy Kristin Andersen
Mob: 40 64 24 10

Amalia Høydal
Mob: 40 92 47 02