Søkje helse- og omsorgstenester

Oversikt over helse og omsorgsteneste

Her finn du oversikt over alle helse og omsorgstenester i kommunen.

Slik søkjer du

Trykk her for å laste ned søknadsskjemaet for helse- og omsorgstenester 

Fordi søknaden inneheld opplysningar om helsetilstanden din, er det ikkje trygt å sende søknaden på e-post. Lever søknaden og vedlegga på kommunehuset eller send dei til:

  • Gulen kommune
    Ved Tiltaksnemda for helse- og omsorgstenester
    Eivindvikvegen 1119
    5966 Eivindvik 
Søknadsfrist

Vi har søknadsfrist på nokre av helse- og omsorgstenestene våre. Dei fleste tenestene er det ingen søknadsfrist på. Desse søknadane behandlar vi etter kvart som dei kjem inn til oss.
Les meir om tenesta som er aktuell for deg, for å sjå kva som gjeld for nettopp dette tilbodet.

Kva skjer vidare?
  • Vi prøver å svare deg innan fire veker. Dersom vi ikkje klarer det, tar vi kontakt med deg og fortel kor lang tid det vil ta før du får svaret.
  • Vi tar kontakt med deg dersom vi treng fleire opplysningar eller ønskjer å besøke deg.
Kontakt oss
Sone/Avdeling Kontaktperson Telefonnummer
Einingsleiar sone Eivindvik - Gulen sjukeheim Nina Haveland 57 78 16 02
Avdelingssjukepleiar langtidsavdeling Sissel Kvame 57 78 16 03
Avdelingssjukepleiar dementavdeling (i permisjon til 24.05.2024) Brita Eidnes 57 78 16 05
Avdelingssjukepleiar Eivindvik bu- og omsorgssenter  Joy Palmer 57 78 16 20
     
Konstituert Einingsleiar sone Brekke, Byrknes Dalsøyra Aina Furebotn 57 78 16 54
Avdelingssjukepleiar Brekke bu- og omsorgssenter Line Haugland 57 78 16 30 
Avdelingssjukepleiar Byrknes bu- og omsorgssenter Irmelin Gripsgård 57 78 16 40 
Avdelingssjukepleiar Dalsøyra bu- og omsorgssenter Irmelin Gripsgård 57 78 16 50 
     
Einingsleiar PU-tenesta Carolyn Renate Holvik Westervik 57 78 16 61
Vil du klage?

Trykk her for å lese korleis du kan klage på eit vedtak eller tilbodet du får


Sist oppdatert: 06.06.2023
Publisert: 12.07.2018