Nasjonale råd og anbefalingar

Me kan forstå at folk vert urolege, så frå kommunen si side ynskjer me å understreke at me føl nøye med på det som skjer. Leiinga i kommunen har jamnleg møter med Statsforvalter om verknadane av krigen i Ukraina. 

Lenker til oppdatert informasjon frå myndigheitene

Trykk her for å komme til spørsmål og svar på regjeringen.no

Trykk her for å komme til informasjon om krisa på udi.no

Atomberedskap

Trykk her for meir informasjon om atomberedskap og jodtablettar.

Datatryggleik

Nasjonal sikkerhetsmyndigheit (NSM) forventar auka risiko for cyberangrep mot norske verksemder og institusjonar. Cyberoperasjonar retta mot ukrainske mål, kan også få indirekte konsekvensar for norske verksemder.
NSM anbefaler at verksemder og institusjonar er ekstra påpasselege for slike aksjonar.

Som privatperson kan du vere ekstra påpasseleg med kva du klikkar på i e-post-vedlegg, sosiale medier og på usikre nettsider. Følg generelle råd for datatryggleik.

Korleis kan du hjelpe

Innbyggjarar spør også kva ein kan gjere for å hjelpe Ukraina. Mange humanitære organisasjonar er i gang med å hjelpe ukrainarar. Vi oppmodar til å følgje med på nyhende og andre informasjonskanalar dersom du ynskjer å hjelpe.


Sist oppdatert: 26.04.2022
Publisert: 26.04.2022