testerGulenNyheiter

Nyheiter


Gulatingslova kjem til Noreg

Les meir om denne nyheiten i pressemelding frå Nasjonalbiblioteket.

Dagleg leiar for Tusenårsstaden Gulatinget, Anne Hopland kommenterer:

"Dette er heilt fantastisk! Det har vore eit ønskje i mange år å få Gulatingsloven (Rantzauboka) til Noreg att for utstilling og formidling. At ein endelig har lukkast er ein fantastisk moglegheit for å formidle det som var starten på norsk statsdanning, framveksten av rettssamfunnet og etableringa av det norske forsvaret. Takk til Det Kongelige Biblioteket i København, Nasjonalbiblioteket, Kulturdepartementet, og andre som har bidrege til at Gulatingsloven no kjem til Noreg!"

06.10.2021